Select Page

Terug naar de basis

Onderzoeksbureau Aon doet om de twee jaar een wereldwijd risico onderzoek (Global Risk Management Survey). De laatste lijst dateert uit 2019. De top 2 risico’s wereldwijd (pre-corona dus) laat zien dat de meeste CEO’s bang waren voor:
1) Economische achteruitgang
2) Reputatieschade

Nieuwe risico’s


Opvallend is dat het risico ‘snel veranderende marktfactoren’ in 2017 op plek 38 stond en doorschoot naar nummer 3 in 2019. Alsof men wist dat Corona zijn intrede zou doen in 2020. Het onderzoek geeft aan dat de angst voor ‘snel veranderende marktfactoren’ in de hoek zit van nieuwe en veranderende risico’s als cyber, klimaatverandering en geopolitieke risico’s. Zaken als cyber en klimaatverandering zijn grootst, onvoorspelbaar, ongrijpbaar en voeden daarom angst. Het is duidelijk dat er veel onrust heerst in de wereld. Niemand heeft invloed op externe factoren. Je hebt wel invloed op je uitstraling, je reputatie. 

Invloed op je reputatie

Reputatie is de beeldvorming die mensen buiten de organisatie hebben van de organisatie. Een positieve reputatie versterkt je. Want een positieve reputatie = trouwe klanten = fans = een goede basis voor een gezond bedrijfsresultaat.

“Your brand is what people say about you when you’re not in the room.”

– Jeff Bezos –

De mondiale ontwikkelingen hebben niet alleen impact op de bedrijfsvoering maar ook op de manier hoe de maatschappij naar bedrijven kijkt en de daarbij horende verantwoordelijkheden. Dit is sterk veranderd afgelopen decennia. De verwachtingen zijn hoger en breder gespannen dan ooit tevoren. Als klant en/of als medewerker. 

Bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid

Er wordt verwacht dat bedrijven juist nu een bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, en niet enkel het aandeelhoudersbelang centraal stellen. Steeds meer bedrijven zien in dat ook zij een bijdrage moeten leveren op ecologisch of maatschappelijk gebied. Bedrijven worden verantwoordelijk gehouden voor de hele business chain. Daarom zijn veel bedrijven  bezig met een herijking van hun doelstellingen. Een mooie ontwikkeling. En bij het veranderen van de doelstellingen wordt steeds meer teruggegrepen naar de “purpose-driven economy”. 

Het is niet makkelijk, zo’n verandering van de basis. Maar als het een bedrijf lukt echt purpose-driven te worden, van binnen-uit, dan heb je ‘goud’ in handen. Voor people, planet en ja uiteindelijk ook voor profit.

David Hieatt (The Do Lectures) schreef laatst:

You don’t build your team. Your purpose does.

Teams need to know what change they are going to make in this world.

It is the grit for the journey. It is passion. It provides meaning.

The stronger the why, the stronger the team.

You don’t find your team, they find you.

Amen.

Merklovers creëren door middel van een betekenisvolle merkstrategie